LGDZZ wkrótce uruchomi nabory

(Zam: 04.11.2016 r., godz. 15.50)
Informujemy, że od 18 listopada do 9 grudnia br. Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński będzie prowadziła nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Nabór organizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zakres tematyczny konkursów:
1) rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Praca nad Zalewem;

2) rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Praca nad Zalewem;

3) wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Praca nad Zalewem;

4) rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej dotyczącej produktów lokalnych w tym turystycznych na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Marka dla Zalewu;

5) rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Inkubatory smaku;

6) działania na rzecz zachowania niematerialnego i materialnego dziedzictwa lokalnego oraz rozwój lokalnej kultury, w tym remonty sakralnych obiektów zabytkowych, organizacja ponadlokalnych imprez, rękodzieła i tradycyjnych zawodów, konkursy, archiwizacja, tworzenie izb pamięci itp. na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród;

7) rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Tylko jedna ziemia;

8) rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Tylko jedna ziemia;

Ogłoszenia o naborach oraz dokumentacja konkursowa znajdują się w zakładce Informacja o naborach w LGD - strona internetowa www.lgdzz.pl

Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pok. 413 oraz pod numerem telefonu (22) 76 40 413. Jest ono realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura LGDZZ.

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".